Az origo.hu autós rovatában érdekes cikkre bukkantunk. Ugyan legálisan birtokolhatók és használhatók a lézerblokkoló készülékek, egy jogszabálynak köszönhetően mégis - akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is - büntethető az a személy, akit a használatán érnek.
A rendőrség gyakorlatilag egy jogi kiskaput használ ki, erre a törvényrendeletre hivatkozva: "Aki adat bevitelével, továbbításával, megváltoztatásával, törlésével, illetőleg egyéb művelet végzésével a számítástechnikai rendszer működését jogosulatlanul akadályozza, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 
Lézerblokkoló


A rendőrség állásfoglalása a detektorokról és lézerblokkolókról

"A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 124/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök között sorolta fel a 13. pontban a »gépjármű sebességmérő készüléket jelző vagy zavaró eszközt«. Ez a kormányrendelet azonban 2003. október 27-éig volt hatályos, ezután az ilyen eszközök behozatalát, gyártását, kereskedelmét, birtoklását nem tiltják a hatályos jogszabályok. Fel kell hívni a figyelmet azonban arra, hogy a közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezések - az alkalmazott mérési technológiától függetlenül - egyfajta speciális eszközök, melyek különböző számítástechnikai, képalkotó, adattároló és más elemekből épülnek fel. A járművek haladási sebességének joghatásos megállapításához különböző fizikai törvényszerűségeken alapuló számítási műveleteket, illetve az így kapott több száz eredmény hitelesítéséhez bonyolult matematikai-statisztikai elemzéseket végeznek. Figyelembe véve, hogy adatbevitelre és kiolvasásra csak nagyon korlátozottan, és szigorúan ellenőrzött módon van lehetőség, adatkezelési szempontból zárt számítástechnikai rendszernek tekinthetők. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek a Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekményről szóló 300/C. § (2) bekezdése szerint: »Aki adat bevitelével, továbbításával, megváltoztatásával, törlésével, illetőleg egyéb művelet végzésével a számítástechnikai rendszer működését jogosulatlanul akadályozza, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

Érdemes tehát átgondolni, hogy megéri-e nagyobb összeget beruházni a lézeres sebességmérés adatait rögzítő berendezés megzavarására alkalmas készülékért .

forrás: origo.hu