Skrećemo vam pažnju na jednu vrlo korisnu novinu u našem web katalogu.U grupi delova “Vešanje/amortizovanje” podgrupa “delovi trapa” od sada vam je ponudjena opcija : “Grafički prikaz”

gr1


Otvaranjem ove opcije dobijate grafičku ilustraciju sistema za vešanje/upravljanje, kataloškim brojem svakog pojedinačnog elementa kao i njegovu poziciju u sistemu (levo/desno ; napred/nazad…..)

gr2


Dostupnost svakog pojedinačnog dela data je grafički/opisno u tabeli “legend” a detaljniji pregled možete dobiti privlačenjem “miša” na kataloški broj (dobija se viseći prozor sa spiskom magacina) ili “klikom” na odredjeni kataloški broj (otvara se novi prozor sa svim detaljima selektovanog dela):

gr3

Pored svih detalja vezanih za selektovani deo (OE broj,zamene,tehničke informacije…) pruža vam se mogućnost da ga direktno iz ovog koraka i poručite (smestite u korpu).