ELSTAR i CHAMPION nude kvalitetne svjećice i grijače. Grijači garantiraju sigurno pokretanje motora u bilo kojim vremenskim uvjetima.
Svjećice, grijači