Гамата от предлагани сегменти включва марки с познато високо качество Goetze, AE, KolbenSchmidt, Tarabusi, ACL, Sanico и Сакал Метал.
Сегменти