Продуктовата ни гама тук се състои от марките AE, AMC, Metelli, TRW, MEC-DIESEL, AUTOPUMPS. Кобилиците са елемент, използван от всеки двигател с вътрешно горене, да пренасят вътреливото движение на разпределителния вал към клапаните.